ANBI

De GWT is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daarom zijn giften aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en is de GWT vrijgesteld van het afdragen van schenk- en erfbelasting over ontvangen giften, legaten en nalatenschappen.

 Wilt u uw gift zonder drempel kunnen aftrekken van de belasting? Dan kunt u een schenkingsovereenkomst invullen, wij gebruiken hiervoor het formulier van de Belastingdienst .

 Heeft u vragen? Schroom niet en mail Dirja Minnema: penningmeester@grotewittetent.nl

De jaarrekening van 2022 vindt u hier.