ANBI

De GWT is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daarom zijn giften aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en is de GWT vrijgesteld van het afdragen van schenk- en erfbelasting over ontvangen giften, legaten en nalatenschappen.

 Wilt u uw gift zonder drempel kunnen aftrekken van de belasting? Dan kunt u een schenkingsovereenkomst invullen, wij gebruiken hiervoor het formulier van de Belastingdienst .

 Heeft u vragen? Schroom niet en mail Dirja Minnema: penningmeester@grotewittetent.nl

Naam: 

Stichting Grote Witte Tent, Kerk- en Rekreatiewerk, ook bekend onder de naam GWT.

Fiscaal nummer:

813754021

Kamer van Koophandel nummer:

41244827

Contactgegevens:

Saterslostraat 83

7557WE Hengelo

info@grotewittetent.nl


Doelstelling:

‘Het doel van de organisatie is om, op een ontspannen manier, de vakantiegangers in Luxemburg te bereiken met God’s woord. Dit doen we door kerk- en recreatiewerk.’

Een ander naastliggend doel is jongeren te helpen hun geloof te verdiepen. Dat gebeurt door het samen praten, werken en doen in naam van God.

 

Beleidsplan:

Tijdens onze activiteiten proberen we relaties op te bouwen met onze gasten. Als er een relatie is zullen mensen makkelijker over persoonlijke zaken praten en ontstaan er mogelijkheden om het geloof op een persoonlijke wijze te delen.

Lees het volledige beleidsplan hier

 

Beloningsbeleid:

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Ze hebben alleen recht op een onkostenvergoeding voor de gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie.

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Helaas waren we in 2020 niet aanwezig in Dillingen. Eén team heeft filmpjes vanuit Nederland gemaakt.  

 

Financiële verantwoording:

Jaarverslag 2020

Eerdere jaarverslagen  

 

Bestuurders:

Voorzitter

Lianne van der Hek

Secretaris / webmaster

Alex Steegstra

Penningmeester

Dirja Minnema

PR

Jan van Houwelingen

PR / contactpersoon kerken

Jenne Minnema

Coördinator opbouwen en afbreken

Miranda Willems