Kerkdiensten 2023

Ook dit jaar houden we weer kerkdiensten in de Grote Witte Tent! U bent van harte welkom voor een interkerkelijke Nederlandstalige dienst waarin we samen zingen, luisteren, bidden en geven. Er is oppas voor de kleintjes en kindernevendienst voor de kinderen in de basisschoolleeftijd. Na afloop is er koffie, thee en limonade voor de kinderen. Van harte welkom!

22 juli 2023

10.00 Kerkdienst    

19.00 Zangdienst

6 augustus 2022

10.00 Kerkdienst

19.00 Zangdienst

30 juli 2022

10.00 Kerkdienst

19.00 Zangdienst

13 augustus 2022

10.00 Kerkdienst

19.00 Zangdienst