Kerkdiensten 2022

Ook dit jaar houden we weer kerkdiensten in de Grote Witte Tent! U bent van harte welkom voor een interkerkelijke Nederlandstalige dienst waarin we samen zingen, luisteren, bidden en geven. Er is oppas voor de kleintjes en kindernevendienst voor de kinderen in de basisschoolleeftijd. Na afloop is er koffie, thee en limonade voor de kinderen. Van harte welkom!

24 juli 2022

10.00 Kerkdienst – E. Carp    

19.00 Zangdienst

7 augustus 2022

10.00 Kerkdienst – J. Minnema

19.00 Zangdienst

31 juli 2022

10.00 Kerkdienst – J. Minnema

19.00 Zangdienst

14 augustus 2022

10.00 Kerkdienst – T. Wildeman

19.00 Zangdienst